Legal

Legal

1. Acceptarea termenilor

Prin vizitarea site-ului NET-CONNECT, vizualizarea, accesarea sau utilizarea în alt mod a oricăror servicii sau informaţii realizate, colectate, compilate sau transmise către NET-CONNECT, sunteţi de acord să respectaţi următorii Termeni şi Condiţii de utilizare a serviciilor. Dacă nu doriţi să respectaţi Termenii noştri, singura dumneavoastră opţiune este de a nu ne vizita, şi a nu vizualiza sau utiliza serviciile NET-CONNECT. Înţelegeţi, sunteţi de acord şi recunoaşteţi că aceşti Termeni constituie un acord cu forţă juridică obligatorie între dumneavoastră şi NET-CONNECT şi că utilizarea NET-CONNECT va însemna acceptarea definitivă a acestui acord.

 

2. Furnizarea serviciilor

Sunteţi de acord şi admiteţi că NET-CONNECT are dreptul de a modifica, îmbunătăţi sau întrerupe oricare din serviciile sale, la discreţia sa şi fără a vă informa în această privinţă, chiar dacă aceasta poate duce la împiedicarea accesului dumneavoastră la informaţiile conţinute de site. Mai mult, sunteţi de acord şi admiteţi că NET-CONNECT are dreptul de a furniza servicii către dumneavoastră prin intermediul sucursalelor sale sau a entităţilor afiliate.  

 

3. Drepturi de proprietate

Sunteţi de acord şi admiteţi că NET-CONNECT poate conţine informaţii confidenţiale şi de proprietate, inclusiv mărci comerciale, mărci de servicii şi patente protejate de legislaţia privind dreptul de proprietate, precum şi de tratatele internaţionale referitoare la proprietatea intelectuală. NET-CONNECT vă autorizează să vizualizaţi şi să realizaţi o singură copie a conţinutului său pentru utilizare personală, indirectă, non-comercială. Conţinutul nostru nu poate fi vândut, reprodus sau distribuit fără acordul nostru în formă scrisă. Orice marcă comercială, marcă de servicii sau logo ale unui terţ sunt proprietatea deţinătorilor acestora. Orice alte drepturi suplimentare, care nu sunt în mod expres acordate prin prezentul înscris, sunt rezervate.  

 

4. Conţinutul prezentat

Atunci când transmiteţi un conţinut către NET-CONNECT, simultan acordaţi NET-CONNECT permisiunea gratuită, irevocabilă, la nivel mondial, precum şi dreptul de autor de a publica, afişa, modifica, distribui şi a subscrie conţinutul dumneavoastră în întreaga lume. Confirmaţi şi garantaţi că aveţi autoritatea necesară de a acorda NET-CONNECT licenţa menţionată anterior.

 

5. Rezilierea contractului

Termenii prezentului acord vor continua să se aplice în permanenţă până la rezilierea de către oricare dintre părţi, fără notificare, în orice moment şi pentru orice motiv.

 

6. Renunţarea la garanţie

Înţelegeţi şi sunteţi de acord că utilizarea de către dumneavoastră a NET-CONNECT se face în totalitate pe propriul risc şi că serviciile noastre sunt furnizate „ca atare” şi „în funcţie de disponibilitate”. NET-CONNECT nu acordă garanţii explicite sau implicite, avize sau reprezentări de nici un fel cu privire la site-ul NET-CONNECT, informaţii, conţinut, materiale sau produse. Aceasta include, dar nu se limitează la, garanţii implicite de vandabilitate şi adecvare în raport cu un anumit scop şi garanţia de neîncălcare, precum şi garanţia că accesul la servicii sau utilizarea acestora nu se va întrerupe şi nu va avea erori sau garanţia că deficienţele serviciului vor fi corectate.

 

7. Limitarea răspunderii

Înţelegeţi şi sunteţi de acord că NET-CONNECT şi oricare dintre sucursalele sau filialele sale nu vor fi responsabile pentru orice daune directe, indirecte, accidentale, ulterioare sau tipice. Aceasta include, dar nu se limitează la, daune privind pierderea profitului, întreruperea activităţii, reputaţia comercială sau prestigiul, pierderea de programe sau informaţii sau alte pierderi intangibile rezultate din utilizarea ori din incapacitatea de a utiliza serviciul, sau informaţiile, sau orice încetare permanentă ori temporară a unui astfel de serviciu ori acces la informaţii, sau ştergerea ori denaturarea oricărui conţinut sau informaţii, sau incapacitatea de a stoca orice conţinut sau informaţie. Limitarea menţionată anterior se va aplica indiferent dacă NET-CONNECT a fost informat sau a avut cunoştinţă despre posibilitatea unor astfel de daune. În jurisdicţiile în care excluderea sau limitarea răspunderii pentru daunele indirecte sau accidentale nu sunt permise, răspunderea NET-CONNECT este limitată în cea mai mare măsură permisă de legislaţie.

 

8. Conţinut extern

NET-CONNECT poate include hyperlink-uri către conţinutul unor terţi, publicitate sau site-uri web. Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că NET-CONNECT nu este responsabil pentru şi nu aprobă niciun anunţ publicitar, produs sau sursă disponibile de la aceste resurse sau website-uri.

 

9. Jurisdicţie

Înţelegeţi şi sunteţi de acord în mod expres să apelaţi la jurisdicţia personală şi exclusivă a ţării, statului, provinciei ori teritoriului desemnată numai de NET-CONNECT pentru a soluţiona orice problemă legală care decurge din prezentul acord sau în legătură cu utilizarea NET-CONNECT de dumneavoastră. În cazul în care instanţa competentă hotărăşte că o prevedere a acordului este invalidă, atunci prevederea respectivă va fi eliminată din cadrul Condiţiilor, iar celelalte Condiţii continuă să fie valabile.

 

10. Întregul acord

Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Termenii menţionaţi anterior constituie întregul acord general dintre dumneavoastră şi NET-CONNECT. Puteţi face obiectul unor termeni şi condiţii suplimentare atunci când utilizaţi, achiziţionaţi sau accesaţi alte servicii, servicii asociate sau conţinutul ori materialul unor terţi.

 

11. Modificarea termenilor şi condiţiilor

NET-CONNECT îşi rezervă dreptul de a modifica aceşti Termeni din când în când, la discreţia noastră, şi fără nicio notificare. Modificările Termenilor noştri intră în vigoare la data la care sunt postaţi iar continuarea utilizării NET-CONNECT de către dumneavoastră după orice modificare a Termenilor va reprezenta acordul dumneavoastră de a respecta aceşti Termeni.